Zastosowanie

Woda w oleju

Zanieczyszczony wodą olej jest zagrożeniem dla maszyn, urządzeń i pojazdów.
Występujący nie tylko stale ale nawet okresowo wysoki poziom wody w olejach może powodować utratę właściwości smarnych, wytrącanie się dodatków, utratę wytrzymałości dielektrycznej, a także korozję i cierne zużycie podzespołów.
woda_1