Usługi

Czyszczenie układów hydraulicznych

Filtrację można wykonywać także mobilnymi agregatami filtracyjnymi,
filtrując olej w zbiorniku, podczas gdy napęd hydrauliczny działa normalnie.

Ogranicza się w ten sposób do minimum czas przestoju urządzenia, nakłady finansowe oraz ilość zużytego oleju (aspekt ekologiczny), związaną z jego częstszymi wymianami.
W pracującym układzie hydraulicznym olej z czasem ulega ponownemu zabrudzeniu i filtrację należy wykonać ponownie.

Chociaż fakt ten nie jest powszechnie znany, warto zaznaczyć, że olej w typowej beczce o pojemności 200 litrów może mieć klasyfikację czystości ISO 23/21/18 lub gorszą. Rzadko jest to wystarczające w przypadku systemów hydraulicznych, dlatego standardową praktyką powinno stać się filtrowanie nowego oleju przed napełnieniem nim zbiornika urządzenia lub systemu.

czyszczenie_1
https://www.kleenoilpl.com/wp-content/uploads/2023/01/czyszczenie_2.jpg
Usługi

Zalecaną metodą jest przepuszczenie go przez odrębny agregat filtrujący przed rozruchem maszyny lub urządzenia. Jeżeli nowy olej nie zostanie przefiltrowany i użyjemy go w stanie, w jakim został zakupiony, może to doprowadzić do wcześniejszej awarii elementów układu hydraulicznego oraz do szybszego zatkania się wkładu filtrującego.

Podczas wymiany, a właściwie dolewania oleju do układu hydraulicznego aż 1/3 starego oleju pozostaje nadal w obiegu. Pozostaje też w nim większość zanieczyszczeń, które zmieszane są w oleju. Dlatego tylko część oleju jest wymieniana na nowy. Oznacza to, że wykonujący zwykłą wymianę oleju wszystkie osady i zanieczyszczenia tworzą zawiesinę i umieszczane są z powrotem w układzie. Dalej rozprowadzane są do wszystkich części systemu i świeżo dolany nowy olej jest ponownie brudny!