Zastosowanie

Sprzęt komunalny

Kleenoil oferuje wiele możliwości zastosowania dla pojazdów i urządzeń użytkowanych przez miasta i gminy: samochody dostawcze, osobowe, straży pożarnej, policji, oczyszczania miasta, straży miejskiej, usługi komunalne… W interesie miasta i gminy jest aby wydawać jak najmniej a równocześnie nie mieć kłopotów z obsługą i naprawami.

Systemy filtracji Kleenoil dają też doskonałą możliwość, aby miasto było naprawdę zielone i postępowało ekologicznie. Zyskuje na tym wizerunek miasta, jego finanse a co najważniejsze środowisko naturalne. Takie postępowanie znacznie wykracza po za standardowe zbieranie makulatury, symboliczne sadzenie drzewka czy inne podobne działania dając wymierne korzyści dla środowiska i finansów miasta.

zanieczyszczenia_1